Materiile anului III

Specializarea: Cibernetică Economică
Semestrul I

Cibernetica Sistemelor Economice (5 credite, examen)

După studierea Bazelor Ciberneticii Economice, această materie te va ajuta să te familiarizezi cu software-urile dedicate modelării economice, pentru a înțelege mai bine conceptele ce stau la baza Economiei Naționale și a Băncii Comerciale.

Cercetări Operaționale (5 credite, examen)

Cu ajutorul acestei materii îți vei perfecționa metodele de rezolvare ale algoritmilor de optimizare a problemelor de programare liniară.

Sisteme Suport de Decizie (4 credite, examen)

Aici vei dobândi abilități de analiză, proiectare și implementare a unui sistem suport pentru a lua deciziile optime, lucrând în Excel, AntConc, R, Access și SQL.

Economia și Gestiunea Riscului (4 credite, examen)

Vei învăța cum să previi riscurile dintr-o companie și cum să le gestionezi cât mai bine, clasificându-le după tipul și impactul fiecăruia.

Analiza Datelor (4 credite, examen)

Te vei familiariza cu metode de analiză multivariată a datelor cu ajutorul algoritmilor ce fac parte din Analiza Componentelor Principale, Analiza Factorială, Analiza Corespondențelor și Analiza Cluster.

Dinamica Sistemelor Economice (4 credite, examen)

Vei analiza comportamentul companiilor la nivel macroeconomic, utilizând sisteme de ecuații structurale și aprofundând o tehnică cibernetică elementară.

Disciplina opțională (4 credite, verificare)

Aici vei putea studia una dintre următoarele materii: Sondaje și Anchete Statistice, Demografie, Tehnologii Web, Multimedia, SGBD Oracle, Robotică, Modelarea Stochastică în Domeniul Economic.


Semestrul II

Inteligență Computațională în Economie (5 credite, examen)

Aici vei învăța algoritmi elementari de inteligență artificială și machine learning, cum ar fi rețelele neuronale artificiale și arbori de clasificare și de regresie. Pe aceștia îi vei aplica asupra datelor financiare în mediul de programare R.

Sisteme Informaționale pentru Conducere (5 credite, verificare)

Vei analiza modul în care sunt luate deciziile în cadrul unor companii și vei administra o platformă de tip Sharepoint. De asemenea, vei cunoaște pașii administrativi și legislativi ce stau la baza inițierii unei afaceri.

Pachete Software (5 credite, examen)

Această disciplină a fost descrisă anterior (vezi Materiile anului II).

Teoria Jocurilor (5 credite, examen)

Prin intermediul jocurilor statice și dinamice în informație completă și incompletă, vei înțelege conceptele ce stau la baza deciziilor economice din cadrul companiilor.

Serii de Timp (4 credite, examen)

Cu ajutorul acestei materii vei realiza predicții în domenii diverse, prin utilizarea unor seturi de metode și tehnici econometrice de analiză a datelor.

Sociologie (2 credite, verificare)

Această disciplină îți va oferi diverse perspective ale relației dintre om și societate, prin intermediul unor dezbateri libere și prin documentare.

Ioana AvramescuSpecializarea: Informatică Economică
Semestrul I

Econometrie (4 credite, examen)

Această materie a fost descrisă la specializarea Cibernetică.

Proiectarea Sistemelor Informatice (5 credite, examen)

Această materie te va ajuta la realizarea proceselor, activităților și scenariilor de utilizare pentru aplicațiile informatice, lucru care contribuie în cadrul ulterioarei elaborări a lucrării de licență.

Dispozitive și Aplicații Mobile (5 credite, examen)

Dacă vrei să realizezi o aplicație ce funcționează pentru telefoanele ce au sistemul de operare Android, disciplina aceasta este exact ceea ce cauți! Vei utiliza limbajul Java în mediul Android Studio, iar proiectul ce va trebui realizat este unul amplu.

Dezvoltare Software pentru Analiza Datelor (4 credite, examen)

Cu ajutorul limbajului Python și al mediului de programare PyCharm, această materie îți va prezenta câteva metode de analiză multivariată a datelor și te va ghida în procesul de implementare a algoritmilor respectivi în mediul informatic.

Tehnologii Web (4 credite, examen)

Vei cunoaște noțiuni necesare dezvoltării web, lucrând în Visual Studio Code și Amazon Web Services, în timp ce te vei familiariza cu JavaScript și HTML. Mai mult decât atât, vei realiza primul tău server!

Multimedia (4 credite, verificare)

Fiind într-o puternică legătură cu Tehnologiile Web, această materie se va axa mai mult asupra componentei vizuale, folosind HTML, CSS și JavaScript. Se va pune accent pe estetica paginii web, dar și pe interactivitatea acesteia.

Disciplină opțională (4 credite, verificare)

În cadrul acestei discipline, poți opta pentru una dintre următoarele materii: Demografie, Sondaje și anchete statistice, Cercetări operaționale, Cibernetica sistemelor economice, Modelare stochastică în domeniul economic și Robotică.


Semestrul II

Sociologie (2 credite, verificare)

Această materie a fost descrisă mai sus.

Serii de Timp (4 credite, examen)

Această materie a fost descrisă mai sus.

Rețele de Calculatoare (5 credite, examen)

Această disciplină urmărește funcționalitatea unui ansamblu de calculatoare interconectate. Vei afla cum se calculează și ce reprezintă adresele IP și, de asemenea, vei înțelege modul în care circulă informația în cadrul serviciilor de rețea locale și globale.

Pachete software (5 credite, examen)

Această materie a fost descrisă la specializarea Cibernetică.

Sisteme Informaționale Economice (5 credite, verificare)

Vei avea ocazia să studiezi sistemele economice, iar în centrul atenției se va afla fluxul informațional pe care îl vei gestiona cu diferite unelte.

Calitate și Testare Software (5 credite, examen)

Aici vei cunoaște structuri esențiale numite Design Patterns, pe care le vei adapta pentru implementarea diverselor soluții. Vei efectua teste unitare, având grijă să respecți principiile caracteristice de Clean Code.

Opționalele comune: drept și dreptul afacerilor!

Armand HanguSpecializarea: Statistică și Previziune Economică
Semestrul I

Analiză Statistică Multidimensională (5 credite, examen)

Materia urmărește descrierea principalelor metode de analiză multivariată a datelor cantitative și calitative.

Teoria Jocurilor (4 credite, examen)

Această materie a fost descrisă anterior la specializarea Cibernetică Economică.

Demografie (4 credite, examen)

Vei învăța atât despre natalitate, mortalitate, cât și despre mișcări demografice de numeroase tipuri.

Sondaje și Anchete Statistice (4 credite, examen)

Aici vei învăța diferența dintre sondajele și anchetele statistice, dobândind tehnici de proiectare și implementare a acestora. În același timp, poți descoperi metodele de organizare a unei observări statistice parțiale.

Controlul Statistic al Calității (5 credite, examen)

Această disciplină se concentrează pe analiza calității produselor și a procesului de producție utilizând metode statistice.

Modelarea și Vizualizarea Geospațială a Datelor Statistice (4 credite, verificare)

Aici ai posibilitatea să lucrezi într-un mod practic cu hărți și date. În programul folosit la seminar poți selecta râuri, drumuri și orașe, având oportunitatea de a modela o hartă după viziunea ta.

Disciplina opțională (4 credite, verificare)

Aici vei putea studia una dintre următoarele materii: Cercetări Operaționale, Dinamica Sistemelor Economice, Programarea Aplicațiilor Windows, Tehnologii Web, SGBD Oracle, Robotică și Modelarea Stochastică în Domeniul Economic.


Semestrul II

Statistica Piețelor Financiare (5 credite, examen)

La această materie vei învăța în detaliu cum funcționează bursa, criptomonedele, acțiunile și, de asemenea, cum le poți previziona. În principiu, se bazează pe analiza indicatorilor specifici domeniului financiar-bancar.

Previziune Economică (5 credite, examen)

Materia explică modelele, metodele și conceptele de previziune a fenomenelor social-economice.

Serii de Timp (5 credite, verificare)

Această materie a fost descrisă anterior la specializarea Cibernetică Economică.

Proiectarea Sistemelor Informatice în Statistică (5 credite, examen)

La această disciplină poți învăța cum trebuie gândit un sistem informatic. Rolul acestei materii este de a te învăța ce anume va trebui să conțină un astfel de sistem, de unde va prelua informația și așa mai departe.

Statistică Microeconomică (4 credite, examen)

Cu ajutorul acestei discipline vei învăța să utilizezi pachete software necesare pentru rezolvarea problemelor specifice din domeniul economic.

Sociologie (2 credite, verificare)

Această materie a fost descrisă anterior la specializarea Cibernetică Economică.

Este important de menționat faptul că toate specializările vor studia în semestrul II și o disciplină opțională (4 credite, verificare) la alegere între Drept și Dreptul Afacerilor.


Theodor Brăgărea